Voor geriatrische revalidatie en herstel

Triagebedden De MARQ

23-04-2020

Sinds januari 2020 bieden wij een aantal triagebedden aan. In verband met aanvullende afspraken met meerdere zorgverzekeraars kunnen we deze bedden nu aan een grotere groep patiënten aanbieden. Wij zetten alle uitgangspunten en voorwaarden graag nog een keer voor u op rij.

De triagebedden zijn bedoeld voor oudere patiënten uit het adherentiegebied van het Amphia, waarbij in eerste instantie niet duidelijk is welke vervolgzorg er voor de patiënt noodzakelijk is. Verwijzing hiervoor geschiedt via het ziekenhuis én/of de huisarts. Gedurende een periode van maximaal 14 dagen wordt er onderzocht of vervolgzorg in de vorm van GRZ, ELV of WLZ passend is óf, dat de patiënt, eventueel met behulp van  thuiszorg, toch weer terug naar huis kan.

Voor onderstaande informatie vragen wij uw speciale aandacht:

  • Eerder hebben we aangekondigd dat de triagebedden alleen beschikbaar waren voor patiënten van CZ. Vanaf heden zijn ze ook beschikbaar voor patiënten van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ.
  • Voorwaarde voor opname gedurende de Coronacrisis is echter wel, dat patiënten niet besmet zijn met Corona of er daartoe een vermoeden bestaat.

Het aanmelden van patiënten voor de triagebedden verloopt via de klantenservice van De MARQ of in de ANW-uren, via verwijshulp.nl.