Voor geriatrische revalidatie en herstel

Missie, visie en kernwaarden

Onderstaande missie, visie en kernwaarden geven kort en krachtig weer waar wij bij De MARQ voor staan. Het biedt ons handvatten voor beleidskeuzes en het realiseren van doelen in ons dagelijks werk.

Missie

De MARQ is specialist in geriatrische revalidatie.

Visie

Iedere dag werken wij samen met revalidanten en hun naasten aan het bereiken van individuele revalidatiedoelen binnen een therapeutisch klimaat. Dit doen we met een frisse blik, vol enthousiasme en met kennis van zaken. Door continu oog te hebben voor persoonlijke wensen en behoeften. Door steeds te leren, te vernieuwen en te focussen op kansen en mogelijkheden. Ook als dit betekent dat we buiten de gebaande paden moeten gaan. Zo werken we ook als collega’s onderling en met onze ketenpartners in de regio. Want de sleutel om weer zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen leven  is voor iedere revalidant anders en vraagt een hele goede samenwerking .

Kernwaarden

Samen, alert, inventief, betrokken