Voor geriatrische revalidatie en herstel

Klachten

Na een ziekenhuisopname of operatie weer zo zelfstandig mogelijk thuis functioneren en weer deelnemen aan de activiteiten in uw sociale leven, dat is wat iedereen graag wil. Maar om dit te kunnen bereiken is het in sommige gevallen nodig om eerst te revalideren. Bij De MARQ bent u aan het juiste adres voor een deskundig en professioneel revalidatietraject. Uiteraard doen wij er alles aan om u met een tevreden gevoel naar huis te kunnen laten gaan. Maar soms gaat niet alles zoals u verwacht. Uw ontevredenheid onder woorden brengen lijkt dan negatief, maar niets is minder waar. Dit lucht niet alleen op, maar geeft ons de kans zaken te verbeteren en het eventueel beschadigde vertrouwen te herstellen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u uw wensen en klachten kunt uiten geldt er voor  De MARQ een klachtenregeling, waarover we u hier graag nader informeren.

Wat is een klacht?

U kunt ontevreden zijn over een behandeling, maar ook over de de manier waarop u bejegend bent door een medewerker van De MARQ. Indien dit het geval is, kunt u dit zowel mondeling als schriftelijk laten weten bij de betrokken medewerker(s) of de manager. Indien u dit lastig vindt of dit niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u dit met de klachtenfunctionaris van De MARQ bespreken. De klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor en kan op uw verzoek bemiddelen.

De klachtenfunctionaris van De MARQ is verantwoordelijk voor:

  • het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing
  • het informeren over de klachtenregeling
  • de bemiddeling en centrale registratie van klachten
  • het signaleren van mogelijke tekortkomingen

Contactgegevens klachtenfunctionaris

U kunt onze klachtenfunctionaris, Marijke Jansen–van Beckhoven, van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via:                                            

  • Telefoon: 088-1710026 / 06-82144970                                         
  • E-mail: klachtenfunctionaris@deMARQ.nl  
  • Marijke Jansen is een gecertificeerd klachtenfunctionaris die geregistreerd staat in het Registerplein.

Heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan is het mogelijk een officiële klacht in te dienen. Hoe u dit kunt doen, staat vermeld in onze klachtenregeling.