Voor geriatrische revalidatie en herstel

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan dat de belangen van de cliënten binnen de organisatie zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de cliëntenraad- net als de revalidanten van De MARQ- uit mensen met verschillende achtergronden.

De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de revalidant van belang zijn. Daarbij adviseert zij de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat de revalidanten aangaat, zoals de behandeltrajecten, voeding, privacy, veiligheid en hygiëne.

Wilt u de cliëntenraad komen versterken?

Graag! Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze vacature

Uw aanmelding zien wij met zeer veel belangstelling tegemoet.

Cliëntenraad

Contact

Heeft u ideeën, wensen of suggesties? Laat het ons dan weten!

Onze ambtelijk secretaris is Lonneke van der Burgh, zij is voor de cliëntenraad telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag op T: 088-1710025 of per mail: CR@deMARQ.nl.