Voor geriatrische revalidatie en herstel

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan dat de belangen van de cliënten binnen de organisatie zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de cliëntenraad- net als de revalidanten van De MARQ- uit mensen met verschillende achtergronden.

De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de revalidant van belang zijn. Daarbij adviseert zij de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat de revalidanten aangaat, zoals de behandeltrajecten, voeding, privacy, veiligheid en hygiëne.

Cliëntenraad

Contact

Heeft u ideeën, wensen of suggesties? Laat het ons dan weten!

U kunt de cliëntenraad bereiken via het e-mail adres CR@deMARQ.nl.