Voor geriatrische revalidatie en herstel

Vanaf zaterdag 24-10 bezoek Langendijk toegestaan

23-10-2020

Op deze pagina informeren wij u over de actuele algemene ontwikkelingen rondom het Coronavirus voor De MARQ. Voor locatiegebonden informatie, zoals bezoektijden en telefoonnummers verwijzen wij u naar onze speciale Corona-pagina.

23-10-2020 Bezoek Langendijk vanaf zaterdag 24 oktober weer beperkt toegestaan

Vanwege een aantal besmettingen met het Corona virus was afgelopen dagen geen bezoek mogelijk op onze locatie Langendijk. Vanwege de grote impact die dit heeft op revalidanten en hun naasten hebben we gezocht naar mogelijkheden bezoek zo snel mogelijk op een veilige manier weer te kunnen ontvangen.

We zijn dan ook blij u te kunnen berichten dat vanaf zaterdag 24 oktober er weer een beperkte vorm van bezoek mogelijk is. Daarbij gelden voorlopig de volgende strikte afspraken:

 • Er is één bezoeker per dag welkom.
 • Het bezoek kan maximaal 1 uur blijven.
 • U en degene die u bezoekt dragen tijdens het bezoek -beiden!!- een (medisch)mondkapje.
 • Gebruik handalcohol voordat u het medisch mondkapje opzet.
 • U registreert zich vooraf via: https://outlook.office365.com/owa/calendar/DeMARQ@demarq.nl/bookings/s/ZqI7aPy7zUSl2dNha4D15w2
 • Zonder registratie vooraf kan het bezoek geen doorgang vinden! De verpleging zal u dan vragen te vertrekken. We vragen om uw begrip hiervoor.
 • Is degene die u bezoekt besmet met COVID-19? Dan draagt het bezoek dezelfde persoonlijke beschermingsmaterialen als het personeel; een schort, mondkapje, handschoenen, bril en evt. een haarnetje. U moet zich dan vooraf melden bij de verpleging.

 

7-10-2020 Mondkapjes verplicht in algemene ruimtes

Inmiddels is er een dringend advies aan alle Nederlanders om in ‘publieke ruimtes’ een mondkapje te dragen. Als zorgorganisatie willen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen, in het belang van revalidanten en hun naasten, collega’s en vrijwilligers. Daarnaast hebben wij natuurlijk de wens om onze locaties veilig maar ook toegankelijk te houden. Daarom hebben we besloten dat voor alle locaties per direct een mondkapjes plicht in gaat. 

Wat betekent de mondkapjesregeling voor bezoek

 • Bezoek draagt een mondkapje in de algemene ruimtes.
 • Bezoek mag worden ontvangen in de kamer van de revalidant
 • Bezoek kan het mondkapje afzetten in de kamer van de revalidant bij 1,5 m. afstand.
 • Kinderen die op bezoek komen en 12 jaar of jonger zijn, hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Wij vragen bezoekers zelf een mondkapje mee te nemen. Bent u dit vergeten? Meld uzelf dan bij een collega. Die zal u een mondkapje verstrekken.

We realiseren ons dat het dragen van een mondkapje een extra belasting is. De gezondheid en het welzijn van onze revalidanten, collega’s, vrijwilligers en van alle bezoekers zijn echter voor ons het allerbelangrijkste. We willen niets liever dan het coronavirus buiten onze deuren houden. Soms betekent dit helaas dat we beslissingen moeten nemen die heel erg lastig zijn.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

 

Bezoekregeling

Voor de locaties Breda Leuvenaarstraat, Etten-Leur & Zevenbergen gelden er de volgende afspraken:

 • Bezoek is alleen mogelijk tijdens bezoektijden
 • Wij vragen bezoekers van locatie Leuvenaarstraat Breda & Etten-Leur om het bezoek vooraf te registreren via ons digitale reserveringssysteem. Kik op deze link: om een bezoek in te plannen voor de locaties Leuvenaarstraat Breda. Voor de reservering van een bezoek aan uw naaste in Etten-Leur klikt u op deze link.
 • Zonder reservering kunnen we u helaas niet toelaten op locatie Leuvenaarstraat Breda en Etten-Leur. Uw registratie is nodig om bij een eventuele besmetting via contactonderzoek na te kunnen nagaan of er revalidanten of andere bezoekers gewaarschuwd moeten worden.
 • Voor een bezoek aan uw naaste in Zevenbergen meldt u zich bij de hoofdingang van De Zeven Schakels bij de bezoekregisseur. 
 • Het principe van de vaste contactpersoon laten we los, iedereen is welkom
 • Bezoek is mogelijk met maximaal twee personen per keer. 
 • Het dragen van een mondkapje in de algemene ruimtes is verplicht
 • Wanneer er sprake is van een eventuele besmetting wordt de afdeling direct gesloten voor bezoek. De 1e contactpersoon wordt hierover geïnformeerd via het bij ons bekende mailadres en daarnaast wordt een bericht geplaatst op de website. 

Wij verzoeken alle bezoekers om zich strikt aan de afspraken te houden:

 • Draag in algemene ruimtes een mondkapje
 • Houd 1,5 m afstand
 • Vermijd drukte
 • Blijf kalm en begripvol
 • Heeft u verkoudheidsklachten, keelpijn, griep, of koorts (boven de 38◦) blijf dan thuis
 • Nies of hoest in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • En was en/of desinfecteer uw handen regelmatig, ook op onze locatie

Voor specifieke informatie over de ontmoetingsregeling per locatie verwijzen we u graag naar onze speciale Corona-pagina

Algemene hygiënemaatregelen die De MARQ onderneemt mbt het coronavirus:

 • De MARQ werkt nauw samen met de GGD West-Brabant en met de deskundige infectiepreventie van het Amphia Ziekenhuis.
 • We volgen nauwkeurig de richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Alle medewerkers van De MARQ hanteren de maatregelen die genomen moeten worden bij een besmetting en ter voorkoming van een besmetting
 • Er is een team beschikbaar dat alle nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus in de gaten houdt. Indien er ontwikkelingen zijn die voor u van belang zijn, brengen wij u hievan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Op alle locaties van De MARQ gebruiken we waar nodig beschermingsmiddelen.

Voor specifieke vragen over de coronacrisis en de bezoekregeling bij De MARQ kunt u mailen naar bezoek@deMARQ.nl.