Voor geriatrische revalidatie en herstel

Sluiting Cohort-afdeling Langendijk

05-06-2020

In de afgelopen 13 weken verpleegden Thebe en De MARQ coronapatiënten op locatie Langendijk te Breda. Gezien de afnemende instroom van deze patiënten is besloten om deze cohortafdeling per 8 juni aanstaande ​te sluiten. Thebe en De MARQ kijken met veel voldoening terug op deze unieke samenwerking, waarmee we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan de keten van gezondheidszorg ​rondom het coronavirus in West-Brabant. Daarnaast zijn we supertrots op ​de inzet en prestaties van onze medewerkers én op de positieve klantwaarderingen die we mochten ontvangen. 

Terugblik

In het begin van de Coronacrisis heeft het RONAZ in de regio gevraagd of er cohortafdelingen gerealiseerd konden worden voor patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoefden te worden. Thebe en De MARQ hebben ​toen snel geschakeld en in samenwerking met het Amphia in zeer korte tijd een cohortafdeling weten te realiseren. We werden één van de drie geoormerkte cohortafdelingen in de provincie Noord-Brabant.

Op dit moment constateren wij, maar ook andere partners in de keten, een aanzienlijke afname van de instroom. Daarnaast heeft het huidige cohort op Langendijk een ruime beddencapaciteit ten opzichte van de sterk afgenomen instroom van patiënten. ​Vanwege het gebouw (aparte ingang en ander faciliteiten) is het niet mogelijk een kleiner cohort te realiseren. Verder zien we dat de reguliere zorg in de keten weer opstart. Op de huidige locatie werd normaliter GRZ-zorg geleverd. Ook die zorg neemt mondjesmaat weer toe. Dit zijn de redenen om dit cohort te gaan sluiten en de reguliere GRZ zorg op Langendijk te hervatten.

Vervolg cohortverpleging

Thebe en De MARQ sluiten dit cohort in nauw overleg met het RONAZ en andere partners in West-Brabant. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken naar nieuwe vormen van cohort-verpleging in de nabije toekomst. Ondanks dat de instroom van coronapatiënten flink is afgenomen, blijven ​er incidenteel nieuwe aanmeldingen komen.

Op korte termijn wordt een nieuwe cohortlocatie beschikbaar gesteld voor deze ​groep patiënten. ​We hebben er alle vertrouwen in dat coronapatiënten daar vanaf 8 juni de juiste zorg en behandeling krijgen.