Voor geriatrische revalidatie en herstel

Leden cliëntenraad gezocht!

27-01-2020

Heeft u een warm hart voor geriatrische revalidatie en herstel en wilt u meer mogelijk maken voor de revalidanten van De MARQ? Dan zijn we op zoek naar u! Wij zoeken per direct drie enthousiaste leden voor de cliëntenraad in oprichting.

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de revalidant van belang zijn. Deze raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat de revalidanten aan gaat, bijvoorbeeld over behandeltrajecten, veiligheid, privacy en hygiëne.

De MARQ is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en herstel met locaties in Zevenbergen, Etten-Leur en Breda. Alle zorg en behandeling is er op gericht om de individuele revalidatiedoelen van de revalidant te kunnen realiseren. Dat alles met het uiteindelijke doel om weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren.

In het vacatureoverzicht treft u hierover meer informatie aan.