Voor geriatrische revalidatie en herstel

Lancering De MARQ

07-07-2017

Eindelijk was het dan zover! Op 7 juli is de nieuwe organisatie voor geriatrische revalidatie in de omgeving van Breda, Zevenbergen en Etten-Leur van start gegaan onder de naam De MARQ. Met veel enthousiasme is het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl geïntroduceerd bij cliënten en personeel op de diverse locaties. Om de feestvreugde te verhogen was er een heerlijk stukje taart, geheel in stijl uiteraard!

Coöperatie De MARQ is een uniek initiatief in Nederland, voortkomende uit de organisaties Avoord Zorg en Wonen, Stichting Elisabeth en Surplus. Het maakt het mogelijk geriatrische revalidatie verder te professionaliseren en te vernieuwen, op verschillende locaties in de regio, dicht bij familie en mantelzorgers van de revalidant. De MARQ heeft locaties in Etten-Leur, Zevenbergen  en Breda, waarbij er zowel klinische als ambulante revalidatie geboden wordt.

Specialisatie

De MARQ is  gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en behandeling van mensen die meerdere ziektebeelden tegelijk hebben, waardoor ze laag belastbaar zijn voor wat betreft trainen en opnieuw aanleren van handelingen. Samen met de revalidant én zijn naasten wordt er door een multidisciplinair team gewerkt aan het realiseren van individuele revalidatiedoelen. Alles is erop gericht dat de revalidant weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in zijn eigen omgeving.