Voor geriatrische revalidatie en herstel

Koning Willem-Alexander bezoekt De MARQ

26-11-2020

Koning Willem Alexander heeft woensdag 25 november een werkbezoek gebracht aan onze cohort-afdeling op de locatie Langendijk in Breda. De reden dat hij juist ons had uitgekozen om te bezoeken is  het feit dat wij als De MARQ een unieke samenwerking hebben met Thebe. 

De Koning kreeg op de cohort-afdeling uitleg over o.a. hoe de beschermende maatregelen te gebruiken voor bezoekers en verplegend personeel. Tijdens de rondleiding sprak de Koning naast verpleegkundigen ook met drie patiënten over hoe patiënten hun verblijf op onze cohort-afdeling ervaren. Met de verpleegkundigen sprak hij over de verschillen tussen de eerste coronagolf en de huidige omstandigheden en over het werk en de werkdruk op de afdeling. Hij toonde zich tijdens de gesprekken erg betrokken bij de zorgmedewerkers en liet ons echt merken dat hij begrijpt dat wij onder moeilijke omstandigheden ons werk moeten doen. Respect naar ons en interesse in ons vak was wat hij benadrukte en dat is een groot compliment voor al onze collega’s.  

Het bezoek aan Breda werd afgesloten met een gesprek waarbij o.a. onze medisch directeur, Carla Nieuwenhoff, aanwezig was. Dit gesprek stond in het teken van het verschil tussen de eerste en tweede golf en hoe de GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg) en de cohorten, naast de VVT-instellingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) het ziekenhuis hebben kunnen ondersteunen zodat het ziekenhuis niet overbelast raakte. 

Bezoek Koning Willem-Alexander aan De MARQ

De belangrijkste boodschap die Carla Nieuwenhoff, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ,  onze Koning heeft meegegeven vandaag is het feit dat wij door de unieke samenwerking van De MARQ met Thebe een belangrijke spil in de keten vormen. Met een multidisciplinair team op het cohort en binnen de GRZ kunnen juist wij, naast het geven van een goede behandeling, ook de zorg in de regio ontlasten. Corona patiënten kunnen namelijk direct vanuit de thuissituatie, vanuit het ziekenhuis, zorghotel, GRZ of Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) op onze cohort afdeling opgenomen worden. Hierdoor blijft een ziekenhuisbed vrij voor een andere patiënt en hou je de isolatieperiode op die locaties beperkt tot slechts 10 dagen. Dit laatste bevordert weer de doorstroming in de keten, waardoor je de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professionals kan garanderen. De werkwijze zoals we die nu ontwikkeld hebben voor COVID zou ook in de regio een goede werkwijze zijn wanneer er bijvoorbeeld een griepepidemie of pandemie op handen is.

Bezoek Koning Willem-Alexander aan De MARQ

Koning Willem-Alexander reed na het bezoek door naar Tilburg om met het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) in gesprek te gaan over het ontstaan van het overlegorgaan en over de gezamenlijke aanpak met het overleg voor acute zorg (ROAZ). Het gesprek ging hier over het bieden van voldoende COVID-zorg, terwijl ook de reguliere zorg zoveel mogelijk door moet kunnen gaan. Ook kwamen de verwachtingen voor de komende periode en voor de langere termijn en het voorkomen van overbelasting van het zorgpersoneel ter sprake.

Nu we terugkijken op deze middag en dit bijzondere bezoek kunnen we met recht zeggen dat onze kernwaarden van De MARQ “samen, alert, inventief en betrokken” weer heel duidelijk naar voren zijn gekomen. We hebben met trots onze Koning mogen laten zien wat we elke dag weer vol enthousiasme voor onze revalidanten willen en kunnen betekenen.

Momenteel zijn op de cohort afdeling van De MARQ en Thebe in Breda 18 bedden beschikbaar voor corona patiënten. Oudere patiënten met een hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte krijgen hier specialistische zorg en behandeling. 

Het RONAZ is opgericht om voor een goede afstemming te zorgen binnen de langdurige zorg en de niet-acute zorg over de maatregelen rondom het coronavirus. In het RONAZ zijn Brabantse zorgorganisaties voor verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg vertegenwoordigd. Ook huisartsen, gemeenten en de GGD’s maken deel uit van het overlegorgaan.