Voor geriatrische revalidatie en herstel

Informatie over aanscherping maatregelen COVID-19 

03-01-2022

Binnen De MARQ nemen we maatregelen om de besmettingen met het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Welke dit zijn kunt u in dit bericht lezen.

  •  Het 1,5 meter protocol blijft gehandhaafd!   
  • Alle revalidanten, bezoekers en collega’s van De MARQ dragen buiten de afdeling van De MARQ en binnen de gebouwen van Avoord en Surplus een mondkapje. Op de afdeling van De MARQ dragen onze collega’s en de bezoekers een mondkapje. Alleen als u op de kamer van de revalidant bent, 1,5 meter afstand van elkaar houdt en zit, kunt u het mondkapje af doen.  

De mondkapjes worden verstrekt aan iedereen die de afdeling komt bezoeken.  

  • De huidige bezoektijden blijven hetzelfde. Via de volgende link vindt u deze tijden per locatie https://www.demarq.nl/over-de-marq/locaties
  • We beperken momenteel het aantal bezoekers tot 2 per revalidant per dag. 

Erg belangrijk;  de basismaatregelen!   

Naast de bovengenoemde maatregelen willen we u graag met klem attenderen op de basismaatregelen. Deze zijn nog steeds van kracht.  

  • Was uw handen regelmatig.  
  • Ventileer de ruimte.
  • Schud geen handen 
  • Nies of hoest in uw elleboog. 
  • Vermijd drukte. 
  • Heeft u klachten die passen bij COVID-19 of koorts? Laat u testen en kom uw dierbare niet bezoeken.  

Samen blijven we ons inzetten voor een zo gezond en veilig mogelijke omgeving voor elke revalidant, voor u en al onze collega’s.  Bedankt voor uw medewerking en begrip!