Voor geriatrische revalidatie en herstel

Informatie over aanscherping maatregelen COVID-19 

04-11-2021

Helaas lopen de Corona besmettingen en ziekenhuisopnames in het hele land weer op. Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november jl. willen we u informeren over de maatregelen die we ook binnen De MARQ nemen om de besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. De maatregelen gaan donderdag 4 november in!  

  •  Het 1,5 meter protocol blijft gehandhaafd!   
  • Alle revalidanten, bezoekers en collega’s van De MARQ dragen buiten de afdeling van De MARQ en binnen de gebouwen van Avoord en Surplus een mondkapje. Op de afdeling van De MARQ dragen onze collega’s en de bezoekers een mondkapje. Alleen als u op de kamer van de revalidant bent, 1,5 meter afstand van elkaar houdt en zit, kunt u het mondkapje af doen.  

De mondkapjes worden verstrekt aan iedereen die de afdeling komt bezoeken.  

  • De huidige bezoektijden blijven hetzelfde. We hebben ook geen beperkingen in het aantal bezoekers per revalidant.  

Erg belangrijk;  de basismaatregelen!   

Naast de bovengenoemde maatregelen willen we u graag met klem attenderen op de basismaatregelen. Deze zijn nog steeds van kracht.  

  • Was uw handen regelmatig.  
  • Schud geen handen 
  • Nies of hoest in uw elleboog. 
  • Vermijd drukte. 
  • Heeft u klachten die passen bij COVID-19 of koorts? Laat u testen en kom uw dierbare niet bezoeken.  

 We gaan er van uit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Samen blijven we ons inzetten voor een zo veilig mogelijke omgeving voor de revalidant, voor u en al onze collega’s van De MARQ.   

 Succes de komende tijd en blijf gezond!  

Voor alle locatie gelden er specifieke bezoektijden. Via de volgende link vindt u deze tijden per locatie https://www.demarq.nl/over-de-marq/locaties