Voor geriatrische revalidatie en herstel

Weer naar huis

Uw verblijf bij De MARQ is altijd van tijdelijke aard. In de meeste gevallen gaat u weer terug naar de oude vertrouwde omgeving. Soms lukt dat echter niet, omdat de zorg te belastend is voor de partner en er aanpassingen aan de woning vereist zijn die niet uitgevoerd kunnen worden. In zo’n geval zoekt De MARQ, samen met u en uw naasten, naar passende woonruimte, al dan niet gecombineerd met zorgvoorzieningen.

 

Ook kan er sprake zijn van een voortzetting van de therapie op ambulante basis. U komt dan één of meerdere keren per week naar één van onze locaties voor dagtherapie. Ook kan het zijn dat u thuis begeleid en gestimuleerd wordt om het geleerde in de praktijk toe te passen. Uiteraard hebben we in alle gevallen voor ogen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.