Voor geriatrische revalidatie en herstel

Alles draait om u!

Uw medische geschiedenis, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke doelstellingen vormen het uitgangspunt voor het gehele revalidatietraject.

Als u na een beroerte weer graag uw schilderactiviteiten wil oppakken, zal dit een belangrijk uitgangspunt vormen voor het totale behandelplan. Ook uw naasten zullen daarbij nauw betrokken worden. Op die manier weten ook zij wat de revalidatiedoelen en bijbehorende oefenactiviteiten zijn. Samen met u kunnen zij dan gaan werken aan een gerichte therapie, zowel tijdens uw opname bij De MARQ als ook in de thuissituatie.