Voor geriatrische revalidatie en herstel

Belangrijke informatie voor verwijzers

Samen werken aan herstel!

Dat is hét uitgangspunt bij De MARQ! Een organisatie waar, sinds de oprichting in oktober 2017, met heel veel enthousiasme en deskundigheid gewerkt wordt aan het realiseren van individuele revalidatiedoelen. Onze focus ligt op geriatrische revalidatie en herstel, waarbij wij de krachten bundelen om mensen met meerdere chronische ziektebeelden te begeleiden na een acute ziekenhuisopname of operatie. Uiteraard met het doel om weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren. In het gehele revalidatietraject staan de revalidant én zijn naasten centraal en wordt er in een ontspannen sfeer gewerkt vanuit het therapeutisch klimaat.

Samen werken heeft betrekking op meerdere facetten; samen werken met de revalidant, met de naasten van de revalidant, met het multidisciplinair team en uiteraard ook met ú als verwijzer.

Voor revalidatie of herstel bij De MARQ is een verwijzing voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of eerstelijnsverblijf (ELV) of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg met zorgzwaartepakket (WLZ  ZZP) 9b noodzakelijk. De MARQ heeft verschillende mogelijkheden als het gaat om revalidatie en herstel binnen een therapeutisch klimaat. Wij zetten ze graag voor u op rij:

Geriatrische revalidatie zorg (GRZ):

 • Is uw patiënt opgenomen in het ziekenhuis, dan is aanmelding via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice voldoende 
 • Komt uw patiënt van de SEH dan is aanmelding hiervoor mogelijk als er een geriatrisch assessment is gedaan door de klinisch geriater 
 • Is uw patiënt thuis, dan is aanmelding mogelijk als er een geriatrisch assessment is gedaan door de klinisch geriater 

Kortdurende opname ELV triage:

 • Is uw patiënt opgenomen in het ziekenhuis, dan is aanmelding via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice voldoende 
 • Komt uw patiënt van de SEH dan is aanmelding hiervoor mogelijk via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice, of in de avond-nacht via verwijshulp (specialist ouderengeneeskunde)
 • Is uw patiënt thuis, dan is aanmelding mogelijk via verwijshulp (specialist ouderengeneeskunde) 

Kortdurende opname ELV therapeutisch klimaat: 

 • Is uw patiënt opgenomen in het ziekenhuis, dan is aanmelding via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice voldoende 
 • Is uw patiënt op de SEH dan is aanmelding hiervoor mogelijk via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice, of in de avond-nacht via verwijshulp (specialist ouderengeneeskunde)
 • Is uw patiënt thuis, dan is aanmelding mogelijk via verwijshulp (specialist ouderengeneeskunde) 

Revalidatie binnen de WLZ ZZP 9b:

 • Is uw patiënt opgenomen in het ziekenhuis, dan is aanmelding via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice voldoende 
 • Is uw patiënt op de SEH dan is aanmelding hiervoor mogelijk via de transfer van het ziekenhuis en onze klantenservice 
 • Is uw patiënt thuis, dan is aanmelding alleen mogelijk via opname in het ziekenhuis 

Ambulante revalidatie:

 • Een ambulant revalidatietraject kan alleen ingezet worden na klinische opname op één van de locaties van De MARQ 

Voor een actueel overzicht van de beschikbare bedden verwijzen wij u graag naar www.verwijshulp.nl.

De klantenservice van De MARQ is op werkdagen bereikbaar:

 • T: 088 -17 10 002 (preferent nummer voor verwijzers)
 • T: 088 -17 10 000 (voor algemene vragen)
 • E: klantenservice@deMARQ.nl